• Napište námchcete-li víc informací
 • LOGO2
  image

  Školení první pomoci

  Zákon č. 262/2006 Sb. § 102:
  Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
  V rámci školení se seznámíte s právní problematikou poskytování první pomoci, dozvíte se novinky v oblasti první pomoci, prakticky si vyzkoušíte, jak se zachovat v případě bezprostředního ohrožení života. Součástí školení je závěrečný test.


  image

  Očkování

  Provádíme sezónní očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě