• Napište námchcete-li víc informací
 • LOGO2
  image

  Pracovnělékařské služby

  Pracovnělékařské služby zahrnují posuzování schopnosti k práci a kontrolu pracovních podmínek.

  Poskytování pracovnělékařských služeb vychází ze Zákona o specifických zdravotních službách, je ošetřeno v Zákoníku práce

   Jejich součástí je zejména
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
  • pravidelný dohled na pracovištích, nad výkonem práce nebo služby
  • školení v poskytování první pomoci
  Základní právní normy, které upravují oblast ochrany zdraví při práci najdete v legislativním přehledu.


  image

  Pravidelný dohled na pracovišti

  Dohled na pracovišti se provádí za účelem zhodnocení rizikových faktorů, které se vyskytují na pracovišti zaměstnavatele v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

  V rámci pracovnělékařských služeb:

  • provedeme odborný dohled na všech provozovnách zaměstnavatele
  • vytvoříme povinnou dokumentaci o pracovnělékařské péči
  • posoudíme soulad aktuálního stavu s platnou legislativou
  • zrevidujeme nebo vypracujeme podklady pro kategorizaci prací