Pracovně lékařské služby

O nás

Společnost PRA-LE-S pracovně lékařské služby s r.o. se zabývá komplexním poskytováním služeb v oblasti pracovnělékařské péče.

V současné době se staráme přibližně o 185 společností

Na našich stránkách najdete informace o pracovnělékařské péče a dalších službách, které Vám můžeme poskytnout.

Jednatel společnosti
Gustav Rattay
tel: 602 655 223

Jednatel společnosti: hygiena práce, školení první pomoci
Mirka Rattayová
tel: 724 076 731

domů

služby

Pracovnělékařská péče
Pracovnělékažské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejich součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci.Školení v poskytování první nemoci a pravidelný dohled.
Šetření na pracovišti
věcný rozsah šetření na pracovišti se řídí vyhláškou MZV č.145/1988 Sb. o úmluvě o závodních zdravotních službách ,
Klademe důraz na rizikové faktory na pracovišti, ergonomii, osvětlení, větrání, režim práce s počítačem atd.
domů
Složka

Prohlídky

Prohlídky pracovnělékařské péče
za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci provádíme lékařské prohlídky pracovnělékařské péče dle legislativy.


Typy prohlídek
- vstupní
- periodické
- mimořádné
- výstupní
- následné
domů

Legislativa

prohlídky

Pracovnělékařská péče
Pracovnělékažské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejich součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci.Školení v poskytování první nemoci a pravidelný dohled.
Šetření na pracovišti
věcný rozsah šetření na pracovišti se řídí vyhláškou MZV č.145/1988 Sb. o úmluvě o závodních zdravotních službách ,
Klademe důraz na rizikové faktory na pracovišti, ergonomii, osvětlení, větrání, režim práce s počítačem atd.
domů

informace

Pracovnělékařská péče
Pracovnělékažské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejich součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci.Školení v poskytování první nemoci a pravidelný dohled.
Šetření na pracovišti
věcný rozsah šetření na pracovišti se řídí vyhláškou MZV č.145/1988 Sb. o úmluvě o závodních zdravotních službách ,
Klademe důraz na rizikové faktory na pracovišti, ergonomii, osvětlení, větrání, režim práce s počítačem atd.
domů